Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nichirin Quang Châu
Địa điểm : Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang .
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc
Địa điểm : Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang . 
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc 
Thời gian thực hiện : 2020 

Dự án khác