Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Kho ngoại quan Mappletree
Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh
Đối tác: Công ty Xây dựng xử lý nền móng Hồng Nguyên
Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh
Đối tác: Công ty Xây dựng xử lý nền móng Hồng Nguyên
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A
Khối lượng: 80.000m
Thời gian thực hiện: 2010

Dự án khác

098 454 6666