Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng Xi Măng Long Sơn - Phú Xuân
Địa điểm : KKT Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục : Thi công ép cọc
Địa điểm : KKT Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa.
Hạng mục : Thi công ép cọc 
Thời gian thực hiện : 2019 

Dự án khác

098 454 6666