Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy sản xuất, lắp ráp, kinh doanh thương mại thiết bị điện chiếu sáng và thiết bị điện khác
Địa điểm :KCN Vsip Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc
Địa điểm :KCN Vsip Thủy Nguyên, Hải Phòng 
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc 
Thời gian thực hiện : 2020 

Dự án khác

098 454 6666