Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Kho Lưu Trữ Trung Uơng Đảng
Địa điểm : Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc
Địa điểm : Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội 
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc 
Thời gian thực hiện : 2019 

Dự án khác

098 454 6666