Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khối nhà ở cơ quan Lữ Đoàn 602
Địa điểm : Quận Hải An , Thành phố Hải Phòng
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc
Địa điểm : Quận Hải An , Thành phố Hải Phòng 
 
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc 
Thời gian thực hiện : 2020

Dự án khác

098 454 6666