Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy may Mascot
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Trường - Hải Dương
Đối tác: Công ty may Mascot
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Trường - Hải Dương
Đối tác: Công ty may Mascot
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A, D400A
Khối lượng: 40.000m
Thời gian thực hiện: 2007

Dự án khác

098 454 6666