Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy chế biến thịt CP Phú Nghĩa
Địa điểm : KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc

Địa điểm : KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
Hạng mục : Cung cấp và thi công ép cọc 
Thời gian thực hiện : 2019 

Dự án khác

098 454 6666