Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Xưởng may 3 tầng - Công ty CP Việt Ý Hưng Yên
Địa điểm: Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Địa điểm: Huyện Khoái Châu - Hưng Yên
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác