Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Xây dựng Trung tâm khai thác vận chuyển khu vực Đông Bắc Bộ
Địa điểm: KCN Đình Vũ - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A PHC
Địa điểm: KCN Đình Vũ - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác