Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Xây dựng nhà xưởng Công ty TNHH Autel Việt Nam
Địa điểm: KCN An Dương - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A, 400A PHC
Địa điểm: KCN An Dương - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A, 400A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác

098 454 6666