Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Xây dựng bồn chứa và hệ thống công nghệ nhập xuất xăng dầu
Địa điểm: Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A, 350A PHC
Địa điểm: Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A, 350A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác

098 454 6666