Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Vinhomes Grand Park
Địa điểm: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A, 400A PHC, cọc vuông 400x400
Địa điểm: Quận 9 - TP Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A, 400A PHC, cọc vuông 400x400
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác