Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Trạm chiết nạp hóa chất VINASANFU
Địa điểm: KCN Deep C - Đình Vũ - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 400A, 600A PHC
Địa điểm: KCN Deep C - Đình Vũ - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 400A, 600A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác

098 454 6666