Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Synergie Cad Hanoi
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A, 350A PHC, cọc vuông 250x250
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A, 350A PHC, cọc vuông 250x250
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác