Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà xưởng E5 khu E Nhà máy Goertek Vina
Địa điểm: KCN Quế Võ mở rộng - Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 400A PHC
Địa điểm: KCN Quế Võ mở rộng - Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 400A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác

098 454 6666