Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà ở xã hội Khu dân cư Đại An 2
Địa điểm: Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A PHC
Địa điểm: Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác

098 454 6666