Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Điện gió Đông Hải 1 - Giai đoạn 1 công suất 50MW
Địa điểm: Huyện Đông Hải - Bạc Liêu
Hạng mục: Cung cấp cọc 800C PHC
Địa điểm: Huyện Đông Hải - Bạc Liêu
Hạng mục: Cung cấp cọc 800C PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác