Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Lotte Mall Hà Nội
Địa điểm: Lạc Long Quân - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc 700A PHC
Địa điểm: Lạc Long Quân - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc 700A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác