Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị Vườn Cam - Orange Garden
Địa điểm: Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A, 400A PHC
Địa điểm: Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A, 400A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác