Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng
Địa điểm: Huyện Đan Phượng - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Địa điểm: Huyện Đan Phượng - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác