Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Chùa Đồng Bắc
Địa điểm: Xã Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc 600A PHC
Địa điểm: Xã Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc 600A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác