Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Công trình nhà xưởng Kim Tiến
Địa điểm: KCN An Dương - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A, 500A PHC
Địa điểm: KCN An Dương - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A, 500A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác