Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Kho doanh trại K700 (GĐ2) Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân
Địa điểm: Quận Hải An - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A PC
Địa điểm: Quận Hải An - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A PC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác