Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Crystal Martin Việt Nam
Địa điểm: KCN Quang Châu - Bắc Giang
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A PHC
Địa điểm: KCN Quang Châu - Bắc Giang
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác