Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
ĐTXD Trung tâm thương mại và dịch vụ
Địa điểm: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Hạng mục: Cung cấp cọc 600A PC
Địa điểm: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Hạng mục: Cung cấp cọc 600A PC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác