Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Kho xăng dầu Anpha
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP Dầu khí Anpha - Hải Phòng
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP Dầu khí Anpha - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp & thi công cọc D400A
Khối lượng: 32.000m
Thời gian thực hiện: 2010

Dự án khác

098 454 6666