Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Dự án Khu B Quang Trung
Địa điểm: TP Vinh - Nghệ An
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 400A PHC
Địa điểm: TP Vinh - Nghệ An
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 400A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác