Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Dự án nhà xưởng Sunrise Vietnam
Địa điểm Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc 300A, 500A PHC
Địa điểm: Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc 300A, 500A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác