Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Đường dây 220KV Kiên Bình - Phú Quốc
Địa điểm: Xã Kiên Bình - Phú Quốc - Kiên Giang
Hạng mục: Cung cấp cọc 600C, 700C, 800C PHC
Địa điểm: Xã Kiên Bình - Phú Quốc - Kiên Giang
Hạng mục: Cung cấp cọc 600C, 700C, 800C PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác