Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà Ebus - Nhà máy Ô tô Vinfast
Địa điểm: Cát Hải - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 400B, 500AB PHC, cọc vuông 400x400
Địa điểm: Cát Hải - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 400B, 500AB PHC, cọc vuông 400x400
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác