Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy số 2 - Công ty TNHH Sews
Địa điểm: Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A, 350A PC
Địa điểm: Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A, 350A PC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác