Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
TMS Land Hùng Vương - Giai đoạn 2
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PC
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PC
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác