Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa
Địa điểm: Phường Đông Hương - TP. Thanh Hóa
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 600A PHC, cọc vuông 300x300
Địa điểm: Phường Đông Hương - TP. Thanh Hóa
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 600A PHC, cọc vuông 300x300
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác