Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Senturia An Phú
Địa điểm: Phương An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp cọc 300A PHC
Địa điểm: Phương An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp cọc 300A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác