Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Vinhomes Symphony
Địa điểm: Long Biên - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 500A PHC, cọc vuông 400x400
Địa điểm: Long Biên - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 500A PHC, cọc vuông 400x400
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác