Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà xưởng kết cấu thép
Địa điểm: Khu công nghiệp An Dương - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Địa điểm: Khu công nghiệp An Dương - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác