Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Đường đua F1
Địa điểm: Mỹ Đình - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 500B PHC
Địa điểm: Mỹ Đình - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 500B PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác