Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
LogisValley Bắc Ninh
Địa điểm: Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A PHC
Địa điểm: Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác