Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khách sạn Silk Path
Địa điểm: Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 450A PHC
Địa điểm: Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 450A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác