Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Cerie
Địa điểm: KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A, 400A PHC
Địa điểm: KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A, 400A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác