Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị Thạch Bàn
Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội
Đối tác: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội
Đối tác: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A, D400A, D500A
Khối lượng: 22.500m
Thời gian thực hiện: 2010

Dự án khác

098 454 6666