Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
BATI Logistic Hà Nội
Địa điểm: KCN VSIP - Từ Sơn - Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A PHC
Địa điểm: KCN VSIP - Từ Sơn - Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác