Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy sản xuất dây đai an toàn
Địa điểm: KCN Đại An mở rộng - Cẩm Giàng - Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Địa điểm: KCN Đại An mở rộng - Cẩm Giàng - Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác