Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị Hoàng Huy Riverside
Địa điểm: Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc 300A PHC
Địa điểm: Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc 300A PHC
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác