Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình ECORIVERS
Địa điểm: TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A, 400A PHC
Địa điểm: TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A, 400A PHC
Thời gian thực hiện: 2018 - 2019

Dự án khác