Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Pyeong Hwa Automotive
Địa điểm: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 400A, 600A PHC
Địa điểm: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 400A, 600A PHC
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác