Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy LITE ON Giai đoạn 1
Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc 400A, 500A PHC
Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc 400A, 500A PHC
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác