Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy TaTing Plastic Hải Dương
Địa điểm: KCN VSIP - Cẩm Giàng - Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A PHC
Địa điểm: KCN VSIP - Cẩm Giàng - Hải Dương
Hạng mục: Cung cấp cọc 350A PHC
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác