Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh
Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D400A PHC
Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D400A PHC
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác